අණ්ඩර දෙමල.


දෙන්නාම පිට රටය.

ඒ මෙරට කරන්න මගුලක් නැති නිසා වෙන්න ඇත.හොද වෙලාවට මේ සතියේ විශේෂ යමක් සිදුවුනේ නැත. උනා නම් මේ වාහේලා  එක්වරම කියන්නේ “ මම දැන ගෙන හිටියේ නැහැ ” නැත්නම් “මම ලංකාවේ හිටියේ නෑ ’වගේ අණ්ඩර දෙමලයක්ය.

ලංකාවේ සිදුවන ඕනම දෙයක් ගෝලීයකරනය වන්නේය.කිසිවක් සරල නැත.
මේවා අපට නම් බහු බුතය. ඒ වුනත් අණ්ඩර දෙමල තෙපර බබා දෙසන්නන්ට බැරෑරුම් දේවල්ය.

විල්පත්තු වන සංහාරය මෙන්ම පාස්කු ඉරිදා ප්‍රාහාරය ගෝලීයකරණ සිදුවිම්ය.සීනී ගෝණි වගේ කුඩු හුවමාරුවෙන්නේද ගෝලීය කරණය නිසාය. දවසක සතොසට ගෙනා සීනී අතරටද කුඩු එක්ව තිබු බව වාර්තා විය. මේ සියල්ල වාර්තා පමනක්ය.

ලෝකය ගෝලයක් නිසා අපි මේ තරම් හිරිහැර විදින්නේද ?

මරණ දඩුවම ක්‍රියාත්මක කරන බවට කතාවක් ඇසුනේය. වාර්තා කැදවු බවක් පැවසිනි. අපි අද එයි මරු - හෙට එයි යයි සිතමින් සිටියෙමු. මරු ආවේ  නැත. ගෝලීයකරණවු රටක මරණ දඩුවමද ගෝලීය කරණය වී ඇත්දැයි නොසිතා වේදිකාවේ පාරම් බා කරන්න ගිය තැන හබක් බව නොදන් මේ ඇත්තන් “කඩුල්ල පනින්න පෙර සිතා බලන්නට” ප්‍රඥාව කදුලක් නැත.

එහෙත් අසන්නෝ මෝඩයයි සිතා ගෙන දෙසන්නෝය.


මෙවැනි දෙසුම් අනන්ත අප්‍රමාන අපි අසා ඇත්තෙමු.දැන් මේ කතා  එකකින් දෙකකින් පසු  ප්‍රලාප බව තේරුම් ගෙන  පිලිකෙව් කරන්නට තරම් අපි ප්‍රඥාවන්තය.

notes of imaginary

Comments

Popular posts from this blog

කුජ මහදශාව - කුජ කළහකාරී තරුණයෙක් වගෙයි.

බෙලිහුල්ඔය - සටහනක් .